Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Poziv za poslovni imenik dijaspore

PODUZETNICMA, POSLOVNIM LJUDIMA BH. PORIJEKLA, BH.UDRUŽENJIMA BAVARSKE, SAKSONIJE I TIRINGENA

Predmet: Poziv  za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu, u okviru svoje nadležnosti za saradnju sa iseljenistvom, je pokrenuo aktivnosti na ažuriranju podataka Poslovnog imenika bh. dijaspore za pokrajine Bavarsku, Saksoniju i Tiringen.

Poslovni  imenik će sadržavati osnovne podatke o:

poduzetnicima, poslovnim ljudima bh. porijekla, uključujući vlasnike i suvlasnike firmi u SR Njemačkoj;

menadžerima, bankarima i drugim osobama bh. porijekla na rukovodećim ili istaknutim pozicijama u firmama SR Njemačke,

investitorima bh. porijekla iz SR Njemačke koji su investirali  ili razvili neku vrstu biznisa u Bosni i Hercegovini.

U tu svrhu je kreiran Upitnik koji se nalazi u prilogu ovog dopisa, te vas molim ga popunite i posaljete na: Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu na jedan od slijedećih načina: poštom na adresu Karlstr. 60, 80333 München, fax-om: 089 98 28 079 Ili na mail adresu:  gco.minhen@mvp.gov.ba

Za sve dodatne informacije u vezi  izrade poslovnog imenika dijaspore  na raspolaganju vam stoji konzul Haris Bazdarevic (telefon 089 9828 070)

Takodjer vas molim da ovaj dopis sa upitnikom proslijedite svojim kolegama, prijateljima, poznanicima, članovima vaših udruženja, porodice i svima onima koji mogu da budu dio Poslovnog imenika dijaspore.

S poštovanjem,

Ruzmira Tihić Kadrić, generalna konzulica

Karlstr. 60 München – DEUTSCHLAND,

Tel: (+49 89) 98 28 705,
98 28 064;

Fax: (+49 89) 98 28 079

UPITNIK ZA POSLOVNI IMENIK: 

Upitnik za Poslovni imenik dijaspore

WordPress Lightbox