Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Bosna i Hercegovina zemlja ekonomskih mogućnosti

Iako mala, Bosna i Hercegovina je izuzetno lijepa, kulturom, tradicijom i prirodnim   ljepotama bogata zemlja.  Zemlja  koju treba vidjeti, upoznatI i sa kojom vrijedi sarađivati.

Povoljan geografski položaj, bogastvo prirodnim resursima, atraktivnim investicijskim lokacijama, plodnim i nezagađenim zemljištem,  kvalificirana i educirana radna snaga, kao i niski troškovi poslovanja samo su neki od  razloga za vašu odluku da poslovno posjetite Bosnu i Hercegovinu.

Veliki potencijali Bosne i Hercegovine su posebno u oblasti energetike, metalnog i drvnog sektora, poljoprivrede i prehrambene industrije, tekstilne i kožne industrije, građevinarstva, namjenske industrije i turizma. BIH je bogata sirovinama uglja, hidropotencijalima, obnovljivim izvorima energije poput energij vjetra i solarne energije, materijala  u šumarstvu i preradi drveta. BiH je prva zemlja u regionbnu po izvozu električne energije.

Zašto investirati u Bosnu i Hercegovinu ?

Zato što Bosna i Hercegovina ima:

 • Povoljno zakonodavstvo za strane investitore
 • Stabilnu valutu vezanu za euro
 • Visoko kvalificiranu i motiviranu radnu snagu, sa poznavanjem stranih jezika
 • Veliki broj raspoloživih industrijskih zona, atraktivnih lokacija i proizvodnih objekata
 • Raspoloživost prirodnih bogatstava i ljepota
 • Veoma povoljan geostrateški položaj
 • Zaključene regionalne i bilateralne trgovinski ugovore
 • Godišnju  inflaciju koja ne prelazi inflaciju Evropske unije
 • Dugogodišnju tradiciju industrijske proizvodnje
 • Bogatu tradiciju uspješnog učršća u međunarodnim projektima širom svijeta
 • Savremenu poslovnu kulturu i posluje po principima moderne poslovne prakse
 • Jasnu evropsku perspektivu
 • Savremenu telekomunikacionu mrežu
 • Strani ulagači su u svojim pravima izjednačeni s domaćim;
 • Oko 95% proizvoda iz BiH oslobođeno je svih taksi prilikom uvoza u zemlje EU;
 • BiH je značajan proizvođač i izvoznik električne energije u regionu
WordPress Lightbox