Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Potvrda o dužini boravku u SR Njemačkoj

Shodno članu 3. Priloga Zakona o carinskoj politici (Službeni list BiH broj 57/04 i 51/06) i člana 2. stav 1, tačka 1, Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uslovima (Službeni list BiH broj 19/05), Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu državljanima Bosne i Hercegovine izdaje Potvrdu o dužini boravka u SR Njemačkoj.

Za izdavanje Potvrde o o dužini boravka potrebno je priložiti slijedeća dokumenta:

  • Zahtjev za izdavanje Potvrde o boravku (navesti svrhu);
  • Važeći pasoš BiH
  • Potvrda od nadležne službe za strance o neprekidnom vremenu boravka u Saveznoj Republici Njemačkoj najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu ili najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine od datuma prve prijave do zadnjeg datuma odjave boravka iz Savezne  Republike Njemačle za BiH.
  • Dokaz o trajnom povratku u Bosnu i Hercegovinu – odjava boravka u SR Njemačkoj sa naznačenom adresom u Bosni i Hercegovini na koju se podnosilac zahtjev vraća.
  • Dokaz o uplati zakonom propisane konzularne takse u iznosu od 26 EUR-a

Taksa se plaća EC kartom u Konzulatu ili gotovinom u banci.

NAPOMENA:

  • Dobijanje potvrde o boravku ne znači i automatsko oslobađanje od carinskih dažbina u BiH, s obzirom da konačnu odluku o oslobađanju carine donosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH – regionalni centri. Robe oslobođene plaćanja carine su: lična imovina, lični prtljag i robe nekomercijalnog karaktera, koje su u posjedu podnosioca zahtjeva duže od šest (6) mjeseci.

 

  • Kad se radi o ostvarivanju prava na izuzeće iz postupka homologacije vozila povratnika u BiH potrebno je imati u vidu slijedeće: U skladu sa članom 13. Alineja d), Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (Sl. Gl. BiH br. 41/08) homologacija vozila za posebne vrste uvoza ne provodi se kada se uvoze „vozila kategorije M1 (tarifna oznaka 87.03), kategorije N1 (tarifna oznaka 87.04) te vozila kategorije L (tarifna oznaka 87.11) koja radi preseljenja uvoze fizička lica koja su neprekidno boravila u inostranstvu najmanje tri (3) godine i uz uslov da su ih lično ili članovi njihovog domaćinstva u inostranstvu posjedovali ili koristili najmanje godinu dana do dana useljenja ili povratka u BiH i da se ta vozila uvezu u roku od 12 mjeseci od dana useljenja ili povratka;“.

WordPress Lightbox