Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Poziv za obavljanje studentske prakse u Generalnom konzulatu BiH u Minhenu

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu poziva studente da se prijave za obavljanje studentske prakse u ovom konzulatu. Potrebno je da kandidat za praktikanta –volontera ispunjava dva uslova:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine i
  • da studira međunarodne odnose u Njemačkoj

Uz zahtjev za obavljanje studentske prakse potrebno je dostaviti:

  • fotokopiju biometrijskog pasoša BiH
  • fotokopiju dozvole boravka u Njemačkoj (studentska ili druga viza koja dozvoljava duži boravak i studiranje)
  • potvrdu fakulteta o studiranju

Napominjemo da je ovbavljanje studentske prakse na volonterskoj osnovi, te  da u skladu sa Upustvom Ministarstva vanjskih poslova BiH za obavljanje ove  prakse studentima ne pripada nikakva novčana ili druga naknada.

Zahtjevi za obavljanje studentske prakse mogu se dostaviti putem pošte, faxom ili emailom na:

  • Generalni konzulat Bosne i Hercegovine, Karlstraße 60, 80 333 München ili
  • Fax: 089 98 28 079 ili
  • Email: gco.minhen@mvp.gov.ba  ili ruzmira.tihic.kadric@ mvp.gov.ba

WordPress Lightbox