Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Poziv na Susret mladih profesionalaca u Generalnom konzulatu BiH u Minhenu

Poziv na Susret mladih profesionalaca u Generalnom konzulatu BiH u Minhenu
Generalni Konzulat BiH u Minhenu organizira susret mladih profesionalaca i studenata na temu: Transfer znanja | Kako etablirati efikasan mentoring, koji će se održati u petak, 13. septembra 2019. godine u 19. 00 sati u prostorijama Generalnog konzulata BiH u Minhenu. Partner u organizaciji ovog susreta je Pangea | Njemačko-bosanskohercegovačka mreža za ekonomiju, nauku i akademiju.
Ovim sastankom Generalni konzulat BiH u Minhenu uvodi praksu redovnih sastanka i susreta koje će periodično organizirati sa mladima sa ciljem identificiranja njihovih interesa i potreba, plasiranje ideja i prijedloga moguće saradnje, a koja će se prenijeti i na druga diplomatsko konzularna predstavništva BiH u SR Njemačkoj.
Cilj ovog susreta je podrška daljem umrežavanju mladih stručnjaka, studenata, kao i postojećih mreža mladih u Njemačkoj, utvrđivanje mogućnosti razvoja intezivnije i svestranije saradnje, razvoj komunikacijskih kanala, uključivanje mladih u projekte u oblastima u kojima mogu dati svoj doprinos razvoju međusobnih veza, kao i razvoju Bosne i Hercegovine.
Pozivamo mlade profesionalce i studente da se registruju za učešće na Susretu mladih putem:
Generalnog konzulata BiH u Minhenu, na mail adresu: gco.minhen@mvp.gov.ba ili
Mreže bh studenata i akademika u Njemačkoj, na mail adresu: info@nbsad.de

 

 

Program susreta mladih profesionalaca

 

WordPress Lightbox