Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

 U Minhenu održan sastanak posvećen radu dopunskih škola

U organizaciji i na inicijativu Vijeća roditelja je Minhenu u nedelju 1.12. 2019. godine sa početkom u 13 sati održan sastanak posvećen unapređenju organizacije i rada dopunskih škola koje djeluju na području grada Minhena. Ovom sastanku su prisustvovale generalna konzulica Ruzmira Tihić Kadrić, konzulica Jasmina Halkić, nastavnice dopunskih škola, kordinatori za dopunsku nastavu i značajan broj roditelja  zainteresiranih za uključivanje djece u odjeljenja dopunske nastave koja se izvodi u okviru redovnih njemačkih škola. Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti na osnivanju organizacije koja će  raditi na podršci radu dopunskih škola kroz saradnju sa Savezom bh. dopunskih škola SR Njemačke, Generalnim konzulatom BiH u Minhenu i naležnim gradskim /pokrajinskim institucijama, a koja će osigurati kvalitenu komunkaciju svih aktera neohodnih za funkcioniranje, finasiranje i unapređenje rada dopunskih škola. Nakon izvještaja o dosadašnjim aktivnostima razgvarano je o  potrebi daljih aktivnosti   u ovom pravcu,izborima članova  Roditeljskog vijeća,  radnih grupa, kao i drugim pitanjima značajnim za unapređenje dopunske nastave.

Generalna konzulica Tihić Kadrić je istakla podršku i uključenost Generalnog konzulata radu dopunskih škola kroz  razne aktivnosti koje konzulat provodi, kako kroz saradnju sa Savezom dopunskih škola, Vijećem roditelja, nastavnicima, koodinatorima,  tako i kroz osiguranje učionica preko nadležnih njemačkih institucija,  osiguranje udžbenika iz BiH, vođenje registra svjedočanstava, posjete školama i druge aktivnosti koje doprinose radu ovih škola.

 

 

WordPress Lightbox