Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Održana osnivačka skupština organizacije “Bh. škole Minhen“

U nedelju  26.januara 2020. godine u popodnevnim satima u Minhenu je održana osnivačka skupština organizacije „Bh. dopunske škole Minhen“. Pored članova ove organizacije koji su pokrenuli ovu inicijativu sastanku su prisustvovali i predstavnici Vijeća roditelja djece koja pohađaju dopunsku nastavu na maternjem jeziku. Ispred Generalnog konzulata BiH u Minhenu sastanku su prisustvovale generalna konzulica Ruzmira Tihić Kadrić i konzulica Jasmina Halkić. Na sastanku je usaglašen tekst Statuta, te izabrano rukovodstvo ove organizacije. Za predsjednicu je izabrana Samira Ceribašic, za zamjenicu Aida Omerović, dok je za sekretara izabrana Đula Šuta. Dogovoreni su dalji koraci na registraciji ove organizacije, te precizirane aktivnosti u tom pravcu.

Generalna konzulica Tihić Kadrić pozdravila je aktivnosti na osnivanju organizacije koja ima za cilj podršku radu dopunskih škola, osiguranje finasijskih sredstava neophodnih za njihov rad, kao i podršku nadležnih njemačkih institucija izvođenju dopunske nastave na maternjem jeziku. Istakla je podršku Generalnog konzulata BiH u Minhenu radu dopunskih škola i potrebu inteziviranja daljih aktivnosti na otvaranju novih odjeljenja.

WordPress Lightbox