Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Energetski samit 2020 Neum

Šesti energetski samit, koji će se održati u Neumu od 18. do 20.03.2020. godine , nastavak je uspješnog dijaloga u energetskom sektoru koji organizuje i finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu Projekta asistencije energetskom sektoru ( EPA)

Samit je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Samit okuplja državna i entitetska ministarstva iz oblasti energetike, predstavnike parlamenata, elektroprivrede, privredne komore, mala i srednja preduzeća iz energetskog sektora, investitore, snabdjevače, udruženja potrošača, fakultete i nevladine organizacije, kao i predstavnike projekata, Energetske zajednice, predstavnike regulatornih komisija iz regije, te druge međunarodne donatore u energetskom sektoru.

Cilj samita je okupiti sve važne sudionike u energetskom sektoru u diskusiji o najvažnijim temama iz domena elektroenergetike kao što su investiranje/reinvestiranje u elektroenergetski sektor, funkcionisanje maloprodajnog tržišta električne energije i integracija BiH tržišta u regionalno tržište. Na samitu se organizuju i tehničke sesije koje će se baviti aktuelnim temama iz energetskog sektora. Detaljne informacije na web stranici https://www.energetskisamit.ba

 

WordPress Lightbox