Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Poziv udruženjima za ažuriranje podataka

Ažuriranje podataka Udruženja bh. građana u Bavarskoj, Saksoniji i Tiringenu

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu, u okviru svoje nadležnosti za saradnju sa dijasporom, pokrenuo je aktivnosti na ažuriranju podataka Udruženja bosanskohercegovačkih građana za pokrajine Bavarsku, Saksoniju i Tiringen i uspostavi Registra organizacija bh. dijaspore

U tu svrhu je kreiran Upitnik, koji se nalazi u prilogu ovog dopisa, te vas molimo da ga popunite i pošaljate poštom, fax-om ili e-mailom na:

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu

Karlstr. 60, 80333 München

Fax: 089 98 28 065

E-mail:  gco.minhen@mvp.gov.ba

 

S poštovanjem,

Ruzmira Tihić Kadrić, generalna konzulica

Karlstr. 60 München – DEUTSCHLAND,

Tel: (+49 89) 98 28 705,
98 28 064;

Fax: (+49 89) 98 28 079

UPITNIK ZA UDRUŽENJA:

Upitnik za udruženja

WordPress Lightbox