Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Upis u matične knjige

Upis u matične knjige

UPUSTVO ZA PRIJAVU ROĐENJA DJETETA

Na osnovu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, državljanstvo BiH se može steći i prema porijeklu roditelja. Ukoliko je jedan ili oba roditelja državljanin BiH, djeca koja su rođena u inostranstvu mogu biti upisana u matične knjige rođenih i knjige državljana BiH, uz ispunjavanje određenih uslova. Za upisivanje djece, rođene u SR Njemačkoj, u matične knjige rođenih i državljana BiH, potrebno je da otac djeteta donese sljedeća dokumenta:

 1. Zahtjev za prijavu rođenja djeteta,
 2. Zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja JMB-3
 3. Originalni njemački rodni list na međunardnom obrascu,
 4. Dokaz o identitetu i državljanstvu BiH jednog ili oba roditelja (kao dokaz državljanstva može poslužiti): –  važeći pasoši ili lične karte BiH – uvjerenja o državljanstvu BiH – ne starija od 6 mjeseci
 5. Dokaz o prebivalištu roditelja djeteta (Lična karta BiH ili uvjerenje o prebivalištu izdato u MUP-u u mjestu prebivališta u BiH).

Ukoliko roditelji nemaju zajedničko prebivalište potrebna je pisana saglasnost majke za upis djeteta u matične knjige u mjestu koje je otac naveo u zahtjevu.

 1. EC karta za uplatu konzularne takse u iznosu od 6 EVRA ili bankarska uplata.

ODREĐIVANJE JMB ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU

Za lica koja su upisana u matičnu knjigu rođenih u BiH, a nemaju određen jedinstveni matični broj (JMB) potrebno je dostaviti:

 1. štampanim slovima čitko popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za određivanje JMB 3
 2. ivod iz matične knjige rođenih iz BiH (sa hologramskom zaštitom) ;
 3. originalno Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ;
 4. EC karta za uplatu konzularne takse u iznosu od 13 EVRA ili bankarska uplata.

 

PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

Državljani Bosne i Hercegovine koji su zaključili brak u inostranstvu, dužni su da putem nadležnog diplomatsko – konzularnog predstavništva provedu postupak prijave zaključenje braka. U tom cilju, potrebno je donijeti sljedeća dokumenta:

 1. Popunjen obrazac Prijava zaključenja braka
 2. Original vjenčanog lista SR Njemačke na međunarodnom obrascu  ne stariji od 6 mjeseci. (Napomena: Porodični zakoni entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine priznaju isključivo građanske brakove, odnosno brakove zaključene pred civilnim organima vlasti);
 3. Dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine – kopija važećeg pasoša BiH ili uvjerenje o državljanstvu, original, ne starije od 6 mjeseci, i
 4. EC karta za uplatu konzularne takse u iznosu od 6 EVRA ili bankarska uplata.

UPUSTVO ZA PRIJAVU SMRTI

U svrhu prijave smrti državljanina Bosne i Hercegovine koja je nastupila u SR Njemačkoj, potrebno je Generalnom konzulatu dostaviti:

 1. Štampanim slovima popunjen i potpisan Zahtjev za prijavu smrti;
 2. Originalni Izvod iz knjige umrlih (Sterbeurkunde) – na međunarodnom obrascu,
 3. EC karta za uplatu konzularne takse u iznosu od 6 EVRA ili bankarska uplata.

 

 

NAPOMENA: Svi zahtjevi koji nisu kompletirani na ovaj način neće se uzeti u obradu i biće vraćeni podnosiocu.

 

WordPress Lightbox