Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Viza za ulazak u BiH

Da biste saznali da li Vam je potrebna viza za Bosnu i Hercegovinu, molimo Vas da pogledate slijedeći link i izaberete zemlju čiji ste državljanin:

Nova Odluka o vizama (od 18.12.2014. godine) kojom se određuju države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza, koristeći se pasošem i drugom identifikacijskom ispravom, koja se može koristiti za ulazak, tranzit, boravak i izlazak iz Bosne i Hercegovine:

Odluka o vizama http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

Za dobijanje vize za kratkoročni boravak (Viza C), koja se izdaje za jedan ili više ulazaka u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je lično predati slijedeće dokumente:

 • Važeći pasoš (mora imati važnost najmanje 90 dana od dana isteka vize).
 • Zahtjev za izdavanje vize – čitko popunjen i potpisan
 • Boravišna viza u SR Njemačkoj (original+kopija)
 • Fotografija u boji  veličine  35 X 45 mm (pasoškog formata)
 • Dokaz o uplati konzularne takse.

Pored navedenih, zavisno od svrhe putovanja, potrebni su i slijedeći dokumenti:

Ukoliko putujete u Bosnu i Hercegovinu turistički:

 • Originalni vaučer turističke agencije sa detaljima o smještaju i ishrani plaćen u punom iznosu ili
 • Rezervacija hotela zajedno sa kopijom povratne karte

 Ukoliko putujete u posjetu porodici/prijateljima:

Za poslovno putovanje:

 • Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu
 • Poziv domaćeg ili stranog pravnog lica registriranog u BiH, ovjeren kod nadležnog Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH (http://sps.gov.ba/?option=com_content&view=article&Itemid=15&lang=ba)  po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije.

Taksa za izdavanje viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima:

 

 • Viza jednokratna   – 31 EUR-a
 • Višekratna ulazno – izlazna viza ili tranzitna viza do 90 dana – 57 EUR-a
 • Višekratna ulazno – izlazna viza ili tranzitna viza preko 90 dana- 72 EUR-a

Taksa se plaća EC kartom u Konzulatu ili gotovinom u banci.

 

 

Kontakt  telefon : 089 / 98 28 009
 

WordPress Lightbox