Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Konzularne usluge

Evidencija jedinstvenog matičnog broja (JMB)  je preduslov za izdavanje biometrijskog pasoša

Predaja zahtjeva za novi biometrijski pasoš uslovljena je evidencijom jedinstvenog matičnog broja (JMB) u elektronskoj bazi gradjana BiH (civilni registar). Za evidenciju JMB neophodno je lično pristupiti u zgradu Konzulata, popuniti i potpisati obrazac JMB-7 (popuniti obrazac isključivo sa podacima o mjestu, opštini i adresi prebivališta u Bosni i Hercegovini) i prijavu te obezbijediti originalne dokumente iz BiH i  to:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) sa hologramskom zaštitom, te
 • Kopiju važećeg dokumenta BiH (pasoša ili druge javne ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet).

Evidencija  JMB se ne naplaćuje.

Po završetku evidencije, gradjani će biti obaviješteni kako bi mogli pristupiti podnošenju zahtjeva  za pasoš.

Državljani BiH kojima je ranije izdavan biometrijski pasoš ili imaju važeću ličnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine već su evidentirani u elektronskoj  bazi (civilnom registru), te mogu odmah predati zahtjev za pasoš.

Pored obavezne evidencije JMB djeteta, oba roditelja maloljetnog djeteta moraju imati evidentiran JMB u civilnom registru da bi podnijeli zahtjev za novi pasoš djeteta. Evidencija je obavezna bez obzira što su pasoši roditelja važeći.

 

Odredjivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB)

 

Za osobe koje nemaju jedinstven matični broj i novorodjenu djecu, koju su roditelji prethodno upisali u matične knjige u BiH, moguće je putem Konzulata odrediti matični broj. Procedura i dokumenti su isti kao i prilikom evidencije JMB. Popunjava se Obrazac JMB-3 (popuniti isključivo sa podacima o mjestu, opštini i adresi prebivališta u Bosni i Hercegovini) i prijavu za maloljetno dijete potpisuju roditelji i obavezni su priložiti kopije svojih pasoša.

 

NAPOMENA:

 • Odredjivanje JMB se naplaćuje 13 €. 
 • Taksa se plaća EC kartom u Konzulatu ili gotovinom u banci.

 

Potrebni dokumenti za izdavanje pasoša

 

Generalni konzulat Bosne i Hecegovineu Minhenu  izdaje pasoše državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inostranstvu duže od tri mjeseca i onima  koji borave kraće od tri mjeseca ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen.

Pasoš Bosne i Hercegovine je isprava na osnovu koje se utvrđuje identitet i državljanstvo nosioca. Izdaje se s rokom važenja od 10 godina, za djecu koja nisu navršila 3 godine starosti s rokom važenja do 3 godine, državljanima BiH od 3 do 18 godina starosti s rokomvaženja od 5 godina.

 

Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se isključivo lično.

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave, a posjeduje važeći pasoš BiH ili pasoš koji je neposredno istekao, prilikom dolaska u Konzulat potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • Pasoš BiH
 • Dokaz o legalnom boravku i adesi stanovanja u SR Njemačkoj  (važeću boravišnu vizu ili drugi dokument o legalnom boravku u SR Njemačkoj  na konzularnom području koje pokriva GK Minhen i to : Bayern, Sachsen ili Thueringen
 • Izvod iz matične knjige rođenih (Rodni list) iz BiH, Uvjerenje o državljanstvu BiH    i ličnu kartu BiH ( poželjno).

 

NAPOMENA:

 • Prilikom dolaska u Konzulat potrebno je sa sobom ponijeti originale i kopije gore navedenih dokumenata (kopija pasoša-stranica sa slikomm, kopija vize i dr.).
 • Cijena pasoša za odrasle 129 €, za djecu do3 godine 73 €, za djecu od 3 do18 godina 78 €. Ako se pasoši dostavljaju poštom na adresu, na cijenu pasoša se dodaju poštanski troškovi u iznosu od 7 €.
 • Taksa se plaća EC kartom u Konzulatu ili gotovinom u banci.

Zakonski rok za rješenje zahtjeva za izdavanje pasoša je 60 dana od dana njegova podnošenja.

 

Duplikat pasoša

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave dužna je, pored prethodno navedenih dokumenata, priložiti i potvrdu policije o prijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki identifikacioni dokument BiH (nova lična karta, vozačka dozvola, kopija ukradenog pasoša).

Prijava nestanka putne isprave (obrazac):

GPI-2

NAPOMENA:

 • Cijena duplikat pasoša je 221 €, za djecu do 3 godine 116 €, za djecu od 3 do 18 godina 121 €.

 

Pasoš za maloljetnu djecu

Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu (osobe ispod 18. godina starosti)  potrebno je pored navedenih dokumenata priložiti: kopije pasoša, kopije viza za roditelje djeteta, kao i lično prisustvo i prisustvo i potpis oba roditelja.

Prisustvo oba roditelja nije potrebno u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć,
 • ukoliko je brak razveden potrebno je priložiti pravosnažnu presudu o razvodu braka iz koje je vidljivo da je dijete povjereno na čuvanje i odgoj roditelju koji podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete,
 • ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdanom od strane nadležnog organa,
 • ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.

 

VAŽNA NAPOMENA: 

 • Originalni dokumenti na njemačkom ili nekom drugom stranom jeziku moraju biti prevedeni na bosanski, srpski ili hrvatski jezik.
 • Odluke njemačkih sudova moraju biti priznate od strane sudova u BiH.
 • Uplata se vrši EC kartom na šalteru Generalnog konzulata ( gotovinom nije moguće plaćanje u Konzulatu )  ili gotovino u banci.
WordPress Lightbox