Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Generalna konzulica Sajić u posjeti učenicima srpske dopunske škole u Minhenu

Generalni konzul BiH u Minhenu Vera Sajić izjavila je da veliki broj djece porijeklom iz Republike Srpske pohađa dopunsku nastavu u Njemačkoj i uči maternji jezik, njeguje kulturu i tradiciju svog naroda. Generalna konzulica Sajić je danas posjetila učenike srpske dopunske škole u Minhenu i njihove učitelje.

Generalni konzulat Srbije u Minhenu, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i inovacija, uspostavio je dopunsku nastavu u Minhenu, Rozenhajmu, Nirnbergu, Pasau, Ingolštatu a u planu su i nove školske grupe i u drugim gradovima u Bavarskoj – rekla je Sajićeva.

Prema njenim riječima, od ove školske godine otvorena su i odjeljenja u Augsburgu, Regensburgu i Lindau za djecu koja žele da nauče srpski jezik, informišu se o srpskoj tradiciji, kulturi i steknu osnovna znanja iz nacionalne istorije i geografije.

Učiteljice su me informisale da se školski program realizuje u tri grupe – mlađoj /prvi, drugi i treći razred/, srednjoj /četvrti, peti i šesti razred/ i starijoj /sedmi i osmi razred/, sa fondom od 105 do 114 časova godišnje za svaki predmet u zavisnosti od realnih mogućnosti nastave i njene usklađenosti sa redovnom nastavom u stranoj državi – rekla je Sajićeva.

Ona je istakla da djeca pohađaju nastavu za predmete srpski jezik i kultura, moja otadžbina i osnove kulture srpskog naroda.

Na kraju svake školske godine učenici dobijaju đačku knjižicu sa ocjenama od jedan do pet, a na kraju školovanja i uvjerenje o završenom školovanju.

U toku godine se, shodno željama i potrebama učenika i roditelja, organizuju slobodne aktivnosti – izleti, priredbe, sportski dan, radionice.

Veliki je značaj i važnost rada ovih dopunskih škola u Njemačkoj i u drugim zemljama u svijetu gdje se nalazi naša dijaspora. Od izuzetnog značaja je obrazovanje djece, posebno očuvanje svog identiteta – rekla je Sajićeva.

WordPress Lightbox