Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

B2B Konferencija, Connecto, Mostar, 25-27. juli 2023

 

CONNECTO 2023 – događaj na kojem jednostavno morate biti

 

I ove godine rezervirajte već tradicionalni termin u zadnjem tjednu sedmog mjeseca! Očekuje vas nikad bolji, nikad veći i nikad posjećeniji CONNECTO, koji iz godine u go­dinu privlači sve više pozornosti i okuplja proaktivne i poduzetne ljude iz BiH, regije Zapadnog Balkana i cijelog svijeta.

INTERA Tehnološki Park zajedno s par­tnerima i suorganizatorima, te uz podršku Europske poduzetničke mreže (EEN), i ove godine vas s ponosom poziva na novo izda­nje ove B2B konferencije 25. – 27. jula/srp- nja. Budite naš gost uživo na konferenciji prvi dan u utorak 25. jula/srpnja u dvorani Europa u INTERA Tehnološkom Parku, a po završetku konferencijskog dijela programa, slijede B2B susreti na licu mjesta. Preosta­la dva dana 26. i 27. jula/srpnja su rezervi­rani za B2B susrete u online varijanti.

Više informacija saznajte ovdje već danas i iskoristite priliku da ostvarite nove kontak­te sa zanimljivim ljudima iz svoje branše, kao i mogućim budućim partnerima u Va­šim poslovnim pothvatima!

Ovogodišnje izdanje konferencije INTERA Tehnološki Park organizira kroz projekt BO- OST. BOOST je dio projekta Inovacije i digi- talizacija malih i srednjih poduzeća u BiH/ EU4DigitalSME kojeg zajednički financira­ju Europska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Re­publike Njemačke (BMZ) s ciljem razvoja ekonomije u Bosni i Hercegovini, s poseb­nim naglaskom na digitalnu transformaciju. Projekt implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

 

CONNECTO 2023 – the event you simply must attend

 

Once again, reserve the traditional date in the last week of July! Get ready for the biggest, grandest, and most attended CONNECTO yet, which year after year attracts more attention and brings together proactive and entrepre­neurial people from Bosnia and Herzegovina, the Western Balkans region, and around the world.

INTERA Technology Park, together with part­ners and co-organizers, and with the support of the Enterprise Europe Network (EEN), proudly invites you to the new edition of this B2B con­ference, taking place from July 25th to 27th. Be our guest in person at the conference on the first day, Tuesday, July 25th, in the Europa Hall at INTERA Technology Park. After the con­ference program, live B2B meetings will follow on site. The remaining two days, July 26th and 27th, are reserved for online B2B meetings. More information find out here and seize the opportunity to establish new connections with interesting individuals from your industry, as well as potential future partners in your busi­ness ventures!

This year’s edition of the conference is organ­ized through the BOOST project. BOOST is part of the Innovation and digitization of small and medium-sized enterprises in Bosnia and Herze­govina /EU4DigitalSME project, which is jointly financed by the European Union and the Feder­al Ministry for Economic Cooperation and De­velopment of the Federal Republic of Germany (BMZ) with the aim of developing the economy in Bosnia and Herzegovina, with a special em­phasis on digital transformation. The project is implemented by Deutsche Gesellschaft fur In­ternationale Zusammenarbeit (GIZ).

 

WordPress Lightbox