Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Ekonomija

Bosna i Hercegovina zemlja ekonomskih mogućnosti

Iako mala, Bosna i Hercegovina je izuzetno lijepa, kulturom, tradicijom i prirodnim   ljepotama bogata zemlja.  Zemlja  koju treba vidjeti, upoznatI i sa kojom vrijedi sarađivati.

Povoljan geografski položaj, bogastvo prirodnim resursima, atraktivnim investicijskim lokacijama, plodnim i nezagađenim zemljištem,  kvalificirana i educirana radna snaga, kao i niski troškovi poslovanja samo su neki od  razloga za vašu odluku da poslovno posjetite Bosnu i Hercegovinu.

Veliki potencijali Bosne i Hercegovine su posebno u oblasti energetike, metalnog i drvnog sektora, poljoprivrede i prehrambene industrije, tekstilne i kožne industrije, građevinarstva, namjenske industrije i turizma. BIH je bogata sirovinama uglja, hidropotencijalima, obnovljivim izvorima energije poput energij vjetra i solarne energije, materijala  u šumarstvu i preradi drveta. BiH je prva zemlja u regionbnu po izvozu električne energije.

Investirajte u Bosnu i Hercegovinu zato što Bosna i Hercegovina ima:

Povoljno zakonodavstvo za strane investitore

Stabilnu valutu vezanu za euro

Visoko kvalificiranu i motiviranu radnu snagu, sa poznavanjem stranih jezika

Veliki broj raspoloživih industrijskih zona, atraktivnih lokacija i proizvodnih objekata

Raspoloživost prirodnih bogatstava i ljepota

Veoma povoljan geostrateški položaj

Zaključene regionalni i bilateralni trgovinski ugovori

Godišnju  inflaciju koja ne prelazi inflaciju Evropske unije

Dugogodišnju tradiciju industrijske proizvodnje

Bogatu tradiciju uspješnog učršća u međunarodnim projektima širom svijeta

Savremenu poslovnu kulturu i posluje po principima moderne poslovne prakse

Jasnu evropsku perspektivu

BiH ima savremenu telekomunikacionu mrežu

Savremenu telekomunikacionu mrežu

Strani ulagači su u svojim pravima izjednačeni s domaćim;

Oko 95% proizvoda iz BiH oslobođeno je svih taksi prilikom uvoza u zemlje EU;

BiH je značajan proizvođač i izvoznik električne energije u regionu

WordPress Lightbox